Медицински услуги
  • Амбулаторни прегледи ...
   • Първичен преглед с описание на анамнеза и статус със ЕКГ.
   • Вторичен преглед и оценка на нов медицински проблем.
  • Домашни посещения с ЕКГ в дома ...
  • Профилактична дейност ...
  • Консултации ...
  • Експертиза на временната неработоспособност ...
  • Диспансеризация на хронично болни ...
  • Високо специализирани дейности ...
   • ЕКГ (12 канала) с разчитане.
   • RR и преоценка на терапията.
   • ЕКГ холтер мониториране.
  • Профилактични прегледи на служители при сключен договор с кабинета ...
  • Правилна диагностика и профилактика на болки или оплаквания свързани с кръвоносната система и сърцето ...
  • На всеки пациент се предлага индивидуално внимание и лечебно-оздравителна програма ...
  • Високо квалифициран медицински преглед ...
  • Правилна диагноза ...
  • Препоръчване на подходящо лечение ...
  • Препоръчване на предпазни лични грижи за избягване на сърдечно - съдови проблеми в бъдещ период ...